Vybrané informační zdroje

09/01/2010 08:52

American Society of Mammalogists (s četnými odkazy nma různé informační zdroje a database)

European Mammals - incl. projekt EMMA - rozšíření Evropských savců

Mammals species of the World

Neogene Mammals of the World

Mammalian Species (ASM)