News

Vybrané informační zdroje

09/01/2010 08:52
American Society of Mammalogists (s četnými odkazy nma různé informační zdroje a database) European Mammals - incl. projekt EMMA - rozšíření Evropských savců Mammals species of the World Neogene Mammals of the World Mammalian Species (ASM)

Selected reading

09/01/2010 08:51
Výběr různých literárních pramenů úvodní kapitola z Grzimek's Animal Life Encyclopedia, life history druhohorní savci - přehled